Potrebujete sa s nami poradiť?

Zmazať
Zavolajte nám
+421 2 3222 2999
Pošlite e-mail
info@partnerspoistovna.sk
Navštívte nás
Slávičie údolie č. 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Pondelok
9.00 – 15.00
Utorok
9.00 – 15.00
Streda
9.00 – 15.00
Štvrtok
9.00 – 15.00
Piatok
9.00 – 15.00
Hlásenie poistnej udalosti
Vašu poistnú udalosť nám môžete nahlásiť online prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý vás bude navigovať pri hlásení vašej poistnej udalosti.
Hlásenie poistnej udalosti

Základné údaje spoločnosti

PARTNERS poisťovňa, a. s.
Sídlo: Slávičie údolie č. 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 53 831 691
DIČ: 2121499941
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7242/B
Webové sídlo: www.partnerspoistovna.sk

Predmetom našej činnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu: časť B – poistné odvetvia životného poistenia, konkrétne poistenie

  • pre prípad smrti
  • doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invaliditynásledkom úrazu alebo choroby.